Sedan år 2014 har 50 miljoner papperskvitton inte printats ut. Istället har kvittona sparats i vår digitala papperskorg Greenbin där de enkelt går att söka upp igen om det skulle behövas. Vid ca 85 % av alla köp som registrerats i kassor som är anslutna till oss säger kunden nej till papperskvitto varpå enbart ett digitalt kvitto skapas. Med 20 cm per kvitto blir det 1000 mil kvitton som inte printats ut, dvs. ett fjärdedels varv runt jorden. På så sätt har vi sparat in 1700 träd. Digitala kvitton är därmed en viktig del för en hållbar framtid!